• Uppdaterad

I den här artikeln kan du läsa om vilken elevinformation som följer med ett barn vid byte av förskola och vilken roll i Haldor som ser vilken information.

Byte av skola innebär i sig också byte av grupper.


Lärare (Roll)

  • Planeringar som gjorts i tidigare förskola kan sökas fram på gruppnivå, ej barnspecifik information.

Mentor (Roll)

  • Planeringar med kopplade mål syns i Barnkortet (Via ”Mål”).
  • Ser filer som lagts under "Dokumentation" i Barnkortet.
  • Ser extra anpassningar. OBS, Extra Anpassningen hör dock till föregående skola och administreras där. Skapa ny i nya skolan om elev ska ha en aktiv Extra Anpassning.
  • Kan inte se tidigare Möten.
  • Kan inte se tidigare Inlägg.
  • Kan inte se tidigare Meddelanden.

 

Förslag på hantering

Dokumentation som bedöms viktigt för mottagande förskola läggs av överlämnande mentor/förskollärare som en fil  under "Dokumentation" i respektive barns Barnkort.

Överlämnande Mentor/Specialpedagog ser över Extra Anpassningar och avslutar dessa (tas de bort syns de inte på mottagande förskola). 

Mottagande Mentor/Specialpedagog ser över Extra Anpassningar och skapar upp nya utifrån den struktur förskolan har. Även ev kommentarer och historik som känns relevant behöver föras in i EA om de ska finnas kvar framåt. 

 

Har du fler frågor? Skicka en förfrågan

Var denna artikel till hjälp?