Övergång, När en elev byter Undervisningsgrupp inom samma skola

 • Uppdaterad

I den här artikeln kan du läsa om vilken elevinformation som följer med en elev vid byte av Undervisningsgrupp och vilken roll i Haldor som ser vilken information.

Gruppmedlemskap (Undervisningsgrupp / Mentorsgrupp) bestämmer ni i er Microsoft-miljö och administreras av er. Ni väljer själva hur ni arbetar med grupper (och tillsammans med eventuell synkpartner),
Vanligen används nya grupper vid varje skolårsstart.

Lärare

 • Ser tidigare Extra Anpassningar om aktuell grupp är kopplad mot samma ämne som Extra Anpassningen är kopplad mot.
 • Ämneslärare kan komma åt en elevs tidigare Omdömen för sina ämnen (se ämneskod) och därigenom även se tidigare Bedömningar (publicerade) i planeringar och uppgifter relaterat till aktuellt ämne. Lärare kan även komma åt bedömningar i arkiverade grupper man är ägare till via "Grupper", respektive tidigare grupper om man är/blir ägare i dem. 
 • Kan komma åt tidigare elevinformation (t.ex. Uppgifter, Inlägg) om Läraren kvarstår som ägare i tidigare grupper.

 

Mentor

 • En aktiv mentor ser elevens tidigare information från elevens Undervisningsgrupper genom sitt mentorskap.

 

Elev

 • Kan komma åt tidigare bedömda planeringar och uppgifter via Utvecklingsöversikten
  (gäller även Planeringar och Uppgifter i Arkiverade grupper).
 • Kan komma åt tidigare Omdömen i ämnen för grupper som eleven inte längre är med i. Även grupper som är arkiverade.
 • Kommer inte åt arkiverade grupper.
  • Kan inte söka upp tidigare Planeringar och Uppgifter i Arkiverade grupper.
  • Ser inte tidigare Inlägg i Arkiverade grupper.

Vårdnadshavare

 • Kan komma åt tidigare bedömda planeringar och uppgifter via Utvecklingsöversikten
 • Kan komma åt tidigare omdömen i ämnen för grupper som eleven inte längre är med i. Även grupper som är arkiverade.

Förslag på hantering vid avslut av Undervisningsgrupp

Lärare går igenom och säkerställer att bedömningar och omdömen är sparade (inte ligger som utkast).

Låt elever och lärare ligga kvar som medlemmar i arkiverade grupper. Lägg till ev lärare som ska ges tillgång till arkiverade team som ägare (även tidigare team om man saknar Omdömen).
Elever som vill ha kvar specifika dokument från Uppgifter sparar dessa dokument exempelvis i sin personliga OneDrive.
Arkivera tidigare grupp – om de raderas så kopplas även lärare bort som ägare och tappar därmed koppling enligt ovan.

 

Har du fler frågor? Skicka en förfrågan

Var denna artikel till hjälp?