Övergång/Byta skola: Grundskola, gymnasiet och högre

 • Uppdaterad

 

I den här artikeln kan du läsa om vilken elevinformation som följer med en elev vid byte av Skola och vilken roll i Haldor som ser vilken information.

Byte av skola innebär i sig också byte av grupper.


Lärare

 • Kan söka fram tidigare Planeringar och Uppgifter.
 • Ämneslärare kan komma åt en elevs tidigare Omdömen för sina ämnen så länge det gäller samma ämnesplan som från tidigare skola.
 • Ser inte tidigare Bedömningar.
 • Ser inte tidigare Inlägg.

Mentor

 • Dokument som lagts i elevkort (ex. PDF/Word-kopia på IUP).
 • Närvarostatistik från tid innan elev började på skolan.
 • Bedömningar (i elevkortet).
 • Omdömen (i elevkortet).
 • Ser inte information från tidigare Möten (inkl formulär i Utvecklingssamtal, t.ex. IUP, om man enbart sparat dem som del av ett Utvecklingssamtal)
 • Ser inte meddelanden skickade i tidigare skola.
 • Ser inte tidigare Inlägg.
 • Ser extra anpassningar – om de är aktiva eller avslutade (men inte om de är borttagna).
  • OBS! Extra Anpassningen hör dock till föregående skola och administreras där. Skapa upp ny i nya skolan om elev ska ha en aktiv Extra Anpassning (inkl koppla till aktuella ämnen)

Elev

 • Kan komma åt tidigare bedömda planeringar och uppgifter via Utvecklingsöversikten
  (gäller även Planeringar och Uppgifter i Arkiverade grupper).
 • Ser inte tidigare Inlägg.
 • Ser inte tidigare Förskoledokumentation.
 • Kommer inte åt arkiverade grupper.
 • Kan inte söka upp tidigare planeringar och uppgifter i Arkiverade grupper.
 • Ser tidigare ej borttagna Extra Anpassningar.
 • Kan komma åt tidigare omdömen i ämnen för grupper som eleven inte längre är med i. Även grupper som är arkiverade.
 • Ser ej information från tidigare Möten.

Specialpedagog

 • Ser tidigare lagda Extra Anpassningar i elevkortet.
  • OBS! Extra Anpassningen hör dock till föregående skola och administreras där. Skapa upp ny i nya skolan om elev ska ha en aktiv Extra Anpassning (inkl koppla till aktuella ämnen)

Vårdnadshavare

 • Kan komma åt tidigare bedömda planeringar och uppgifter via Utvecklingsöversikten.
 • Kan komma åt tidigare bedömda planeringar och uppgifter via Utvecklingsöversikten från grupper som är arkiverade.
 • Kan komma åt tidigare omdömen i ämnen för grupper som eleven inte längre är med i. Även grupper som är arkiverade.
 • VH ser information från tidigare möten.
 • Ser ej tidigare inlägg.
 • Ser tidigare ej borttagna Extra Anpassningar.


Förslag på handhavandeinstruktion

Överlämnande Mentor lägger in eventuell IUP och andra relevanta, sekretessprövade, dokument i elevkortet under Dokument.

Mottagande mentor blir även en förmedlare av information gällande bedömningar och omdömen till undervisande lärare (vid ämnesplansbyten)

Överlämnande Mentor/Specialpedagog ser över Extra Anpassningar och avslutar dessa (tas de bort syns de inte på mottagande skola). 

Mottagande Mentor/Specialpedagog ser över Extra Anpassningar och skapar upp nya utifrån den struktur skolan har och lägger på relevanta ämnen. Även ev kommentarer och historik som känns relevant behöver föras in i EA om de ska finnas kvar framåt. 

Elever som vill ha kvar specifika dokument från Uppgifter sparar företrädesvis dessa dokument i sin personliga OneDrive.

Har du fler frågor? Skicka en förfrågan

Var denna artikel till hjälp?