Övergång, Byte från Förskola till Förskoleklass

 • Uppdaterad

I den här artikeln kan du läsa om vilken elevinformation som följer med en elev vid byte från Förskola till Förskoleklass och vilken roll i Haldor som ser vilken information.

Lärare

 • Planeringar som gjorts i förskola kan sökas fram på gruppnivå, ej elevspecifik information eller kopplingar till läroplanen eftersom olika läroplaner gäller.
 • Kan inte se Förskoledokumentation och Inlägg med bilder som skapats i förskolan.
 • Kan inte se tidigare Extra Anpassningar förrän Mentor, Specialpedagog eller Skoladministratör har uppdaterat en Extra Anpassning till rätt skolform och ämne.

 

Mentor

 • Ser dokument som lagts i Elevkort (kallas Barnkort i Förskolan) - detta är tänkt yta för överlämningsöverföring.
 • Kan inte se tidigare Möten.
 • Ser extra anpassningar – om de är aktiva eller avslutade (men inte om de är borttagna).
  • OBS! Extra Anpassningen hör dock till förskolan och administreras där. Skapa upp ny för grundskolan om elev ska ha en aktiv Extra Anpassning (inkl koppla till aktuella ämnen)

 

Specialpedagog

 • Ser tidigare lagda Extra Anpassningar i elevkortet.
  • OBS! Extra Anpassningen hör dock till förskolan och administreras där. Skapa upp ny för grundskolan om elev ska ha en aktiv Extra Anpassning (inkl koppla till aktuella ämnen)

 

Vårdnadshavare

 • Information från tidigare förskola är inte tillgänglig.

 

Förslag på hantering

Avlämnande förskola:

 • Dokumentation som bedöms viktigt för mottagande skola läggs av överlämnande förskollärare som ett dokument under "Dokumentation" i respektive barns Barnkort (efter sedvanlig sekretessprövning).
 • Extra anpassningar avslutas - men tas inte bort förrän skolan kan ha antagits tagit hand om dem.
 • Vårdnadshavare uppmuntras att ladda ner ev information (inklusive bilder) som de önskar ha kvar.
 • Om mottagande skola inte har Haldor i samma tenant: plocka ur/spara ner/skriv ut all relevant information om barnet innan microsoftkontot tas bort. 

Mottagande förskoleklass:

 • Tar emot ev dokumentation i Elevkortet.
 • Skapar upp nya Extra anpassningar utifrån egen mall och den info som känns relevant i EA som finns i Elevkort.

Har du fler frågor? Skicka en förfrågan

Var denna artikel till hjälp?