Specialpedagog - Extra anpassningar, bakgrund och utgångspunkter

  • Uppdaterad

För dig som önskar lite stöd för tanken hur man kan lägga upp struktur för Extra anpassningar:

Det finns poänger med att ha en struktur, för överblick, möjligheter till likvärdighet och systematisk datadriven analys. Hur strukturen utformas beror dock helt på förutsättningar och utgångspunkter. 

I huvuddrag tänker vi oss en process

  1. Struktur och organisering
  2. Mallar skapas upp av Specialpedagog (roll i Haldor)
  3. Lärare gör bedömning att elev riskerar att inte nå målen, tilldelar Extra anpassning
  4. Lärare/Mentor/Specialpedagog följer upp Extra anpassningar
  5. Extra anpassningar revideras/redigeras respektive avslutas. 
  6. Arbete och struktur utvärderas. 

Enskilda lärare kan alltid skapa en egen mall, men om man har en beslutad struktur och rutin får man därmed input om att det kan behövas kompetensutvecklingsinsats alternativt att mallar behöver utvecklas. Specialpedagog (roll) enda som kan radera en mall. 

Har du fler frågor? Skicka en förfrågan

Var denna artikel till hjälp?