Specialpedagog - Se historik för en elevs extra anpassning

  • Uppdaterad

1. Klicka på Extra anpassningar i vänstermenyn.

mceclip0.png

 

2.  Klicka på den elev som har en extra anpassning som du vill se historiken för.

mceclip7.png

 

3. Nu ser du de anpassningar som finns tilldelade eleven. Välj anpassning genom att klicka på den.

mceclip1.png

 

4. Nu visas elevens anpassning.

mceclip0.png

 

5. Under rubriken Historik kan du:

  • A) Se historik som visar förändringar för anpassningens status (aktiv eller inaktiv).
  • B) Se historik som visar att ett ämne lagts till eller tagits bort.
  • C) Ta bort historik genom att klicka soptunnan.

mceclip0.png

 

6. Borttagen historik tas inte bort permanent direkt. Har man rollen specialpedagog visas den under rubriken borttagen historik.

  • A) För att ta bort historiken permanent klickar du på soptunnan.
  • B) För att återställa historiken klickar du på pil-ikonen.

mceclip1.png

Har du fler frågor? Skicka en förfrågan

Var denna artikel till hjälp?