Specialpedagog - Återställa en extra anpassning som tagits bort från en elev

  • Uppdaterad

Om en anpassning tagits bort från en elev så kan en specialpedagog återställa den.

 

1. Klicka på Extra anpassningar i vänstermenyn.

mceclip2.png

2. Under rubriken Borttagen visas de elever som har borttagna anpassningar. Klicka på den elev som du vill återställa en anpassning för.

mceclip3.png

 

3. Klicka på Ellipsen(...) till höger.

mceclip4.png

 

4. För att återställa en elevs anpassning:

  • A) Klicka ikonen med de tre prickarna för att fälla ut menyn.
  • B) Klicka Återställ.

mceclip5.png

 

5. Elevens anpassning är nu återställd och hamnar under rubriken Avslutad.

mceclip0.png

 

6. För att Aktivera elevens anpassning:

  • A) Klicka på Ellipsen(...) till höger. 
  • B) Välj Aktivera.

mceclip1.png 

Har du fler frågor? Skicka en förfrågan

Var denna artikel till hjälp?