Specialpedagog - Ta bort en elevs extra anpassning

  • Uppdaterad

1. Klicka på Extra anpassningar i vänstermenyn.

mceclip0.png

 

2. Klicka på den elev som du vill redigera en anpassning för.

mceclip7.png

 

3. Klicka på Ellipsen(...) till höger.

mceclip2.png

 

4. För att ta bort en elevs anpassning måste statusen ändras till Avslutad.

  • A) Klicka ikonen med de tre prickarna för att fälla ut menyn.
  • B) Ändra status genom att klicka Avslutad.

mceclip3.png

 

5. Den avslutade anpassningen hamnar nu under rubriken Avslutad.

  • A) Klicka ikonen med de tre prickarna för att fälla ut menyn.
  • B) Klicka Ta bort. Anpassningen tas nu bort hamnar nu under rubriken Borttagen.

mceclip4.png

 

6. Anpassningen tas nu bort hamnar nu under rubriken Borttagen. Du kan nu välja att redigera, återställa eller ta bort anpassningen permanent.

  • A) Klicka ikonen med de tre prickarna för att fälla ut menyn.
  • B) Redigera elevens anpassning.
  • C) Återställ. Anpassningen får statusen Avslutad.
  • D) Ta bort permanent. Anpassningen raderas permanent från systemet och kan inte återskapas.

mceclip5.png

 

Har du fler frågor? Skicka en förfrågan

Var denna artikel till hjälp?