Specialpedagog - Redigera mall för en extra anpassning

  • Uppdaterad

1. Klicka på Extra anpassningar i vänstermenyn.

mceclip0.png

2. Klicka Mallar.

mceclip1.png

3. Klicka på Ellipsen (...) till höger.

mceclip2.png

 

4. Klicka Redigera.

mceclip3.png

5Nu kan du redigera mallen för anpassning.

  • A) Titel - Anpassningens nuvarande namn
  • B) Beskrivningsfältet Här ser du den nuvarande beskrivningen av anpassningen.
  • C) Tidigare mallversioner – Varje gång mallen redigeras så sparas en ny version. Här kan du se alla tidigare versioner, vem som gjort den och datum när den gjordes.

mceclip0.png

 

6. Skriv dina ändringar i beskrivningsfältet.

  • A) Redigera beskrivningen och avsluta genom att klicka på Spara.
  • B) Vill du avbryta redigeringen klickar du på Avbryt.

mceclip5.png

Har du fler frågor? Skicka en förfrågan

Var denna artikel till hjälp?