Specialpedagog - Hantera kommentarer för en elevs extra anpassning

  • Uppdaterad

1. Klicka på Extra anpassningar i vänstermenyn.

mceclip0.png

 

2. Välj den elev du vill hantera kommentarer för.

  • A) KlickaElever.
  • B) Välj genom att klicka elevens namn.

mceclip0.png

 

3. Nu ser du de anpassningar som finns tilldelade eleven. Välj anpassning genom att klicka på den.

mceclip1.png

 

4. Nu visas elevens anpassning.

  • A) Skriv din kommentar i inmatningsfältet.
  • B) Klicka Spara.

mceclip2.png

 

5. Kommentaren samt information om vem som skrivit den och när publiceras och blir synlig för alla. Du tar bort kommentaren genom att klicka soptunnan.

mceclip3.png

6. Borttagna kommentarer kan du som specialpedagog se under rubriken Borttagna kommentarer.
  • A) Klicka soptunnan för att ta bort kommentaren permanent.
  • B) Klicka pilen för att återställa kommentaren.

mceclip4.png

 

Har du fler frågor? Skicka en förfrågan

Var denna artikel till hjälp?