Specialpedagog - Tilldela extra anpassning

 • Uppdaterad

Notera: Det finns även videoinstruktioner i Haldor Akademin.

Det kan vara klokt att först ha klargjort utgångspunkter för Extra anpassningar inom organisationen. 

1. KlickaExtra anpassningar i vänstermenyn. 

mceclip1.png

2. KlickaTilldela extra anpassning.

mceclip0.png

 

3. Sök efter eleven som du vill tilldela en extra anpassning.  TryckEnter-tangenten för att få sökresultaten.

mceclip3.png

 

4. Markera den elev som du vill lägga en extra anpassning på.

mceclip4.png

5.  KlickaVälj extra anpassning.

mceclip5.png

 

6. Välj den extra anpassnings-mall som du vill utgå ifrån.

mceclip6.png

 

7. I Beskrivningsfältet så fylls den text i som finns i mallen. Anpassa denna text efter den elev som du skapar anpassningen för. 

mceclip7.png

 

8. Nu kan du lägga till de ämnen där elevens anpassning ska visas.
(De ämnen som visas är de ämnen som finns kopplade till grupper som barnet/eleven är med i)

 • A) Markera dina val.
 • B) Klicka Spara.

mceclip6.png

 

9. Extra anpassningen tilldelas eleven. Extra anpassningen kommer att visas för:

 • Specialpedagog
 • Mentor
 • Lärare
 • Eleven
 • Vårdnadshavare
 • Skoladministratör

10. Extra anpassningen syns i

 • Elevkortet
 • Mentorsöversikt
 • Planeringar
 • Uppgifter

 

 

Har du fler frågor? Skicka en förfrågan

Var denna artikel till hjälp?