IT - Kursplanskoder för grundskola i Haldor

  • Uppdaterad

För användning vid synkronisering via fil.
Anges som CourseCode i groups.csv

Genom att koppla kursplaner till en grupp går det i Planeringar och Uppgifter för aktuell grupp att välja vilket centralt innehåll som det ska arbetas med vilka bedömningskriterier som är aktuella för respektive Planering/Uppgift. Det går dock som lärare att manuellt koppla kursplaner till grupper i Haldor Education, men genom att lägga med det i groups.csv blir detta förberett för lärarna.


Gällande information om grundläggande kursplanskoder finns hos Skolverket och bör i huvudsak inhämtas därifrån.


För att kunna skilja stadierna åt har dock Haldor valt ett tillägg till Skolverkets kod enligt tabell nedan.

Angående Svenska och Svenska som andraspråk har skolverket infört enskilda bedömningskriterier efter år 1 till skillnad från andra ämnen, därav egen kursplanskod för dessa i År 1. Se Skolverket.

 

Ämne CourseCode
År 1-3
CourseCode
År 4-6
CourseCode
År 7-9
Bild GRGRBIL01_1-3 GRGRBIL01_4-6 GRGRBIL01_7-9
Biologi GRGRBIO01_1-3 GRGRBIO01_4-6 GRGRBIO01_7-9
Dans GRGRDAN01_1-3 GRGRDAN01_4-6 GRGRDAN01_7-9
Engelska GRGRENG01_1-3 GRGRENG01_4-6 GRGRENG01_7-9
Fysik GRGRFYS01_1-3 GRGRFYS01_4-6 GRGRFYS01_7-9
Geografi GRGRGEO01_1-3 GRGRGEO01_4-6 GRGRGEO01_7-9
Hem- och konsumentkunskap GRGRHKK01_1-3 GRGRHKK01_4-6 GRGRHKK01_7-9
Historia GRGRHIS01_1-3 GRGRHIS01_4-6 GRGRHIS01_7-9
Idrott och hälsa GRGRIDR01_1-3 GRGRIDR01_4-6 GRGRIDR01_7-9
Judiska studier GRGRJUD01_1-3 GRGRJUD01_4-6 GRGRJUD01_7-9
Kemi GRGRKEM01_1-3 GRGRKEM01_4-6 GRGRKEM01_7-9
Matematik GRGRMAT01_1-3 GRGRMAT01_4-6 GRGRMAT01_7-9
Moderna språk GRGRMSP01_1-3 GRGRMSP01_4-6 GRGRMSP01_7-9
Modersmål GRGRMOD01_1-3 GRGRMOD01_4-6 GRGRMOD01_7-9
Modersmål - finska som nationellt minoritetsspråk GRGRMOE01_1-3 GRGRMOE01_4-6 GRGRMOE01_7-9
Modersmål - jiddisch som nationellt minoritetsspråk GRGRMOR01_1-3 GRGRMOR01_4-6 GRGRMOR01_7-9
Modersmål - meänkieli som nationellt minoritetsspråk GRGRMOS01_1-3 GRGRMOS01_4-6 GRGRMOS01_7-9
Modersmål - romani chib som nationellt minoritetsspråk GRGRMOM01_1-3 GRGRMOM01_4-6 GRGRMOM01_7-9
Musik GRGRMUS01_1-3 GRGRMUS01_4-6 GRGRMUS01_7-9
Religionskunskap GRGRREL01_1-3 GRGRREL01_4-6 GRGRREL01_7-9
Samhällskunskap GRGRSAM01_1-3 GRGRSAM01_4-6 GRGRSAM01_7-9
Slöjd GRGRSLJ01_1-3 GRGRSLJ01_4-6 GRGRSLJ01_7-9
Svenska År 1 GRGRSVE01_1 - -
Svenska GRGRSVE01_1-3 GRGRSVE01_4-6 GRGRSVE01_7-9
Svenska som andraspråk
År 1
GRGRSVA01_1    
Svenska som andraspråk GRGRSVA01_1-3 GRGRSVA01_4-6 GRGRSVA01_7-9
Teckenspråk för hörande GRGRTSP01_1-3 GRGRTSP01_4-6 GRGRTSP01_7-9
Teknik GRGRTEK01_1-3 GRGRTEK01_4-6 GRGRTEK01_7-9

 

 

 

Har du fler frågor? Skicka en förfrågan

Var denna artikel till hjälp?