IT - Ämneskoder för anpassad grundskola i Haldor

  • Uppdaterad

För användning vid inläsning via fil.
Anges som SubjectCode i teachervalidation.csv
Ger lärare behörighet att skapa Omdömen för aktuellt ämne.

Gällande information om koder finns hos Skolverket och bör i huvudsak inhämtas därifrån.

! De förkortningar som används nedan är inte koder som Skolverket använder i sina specifikationer av ämneskoder. För tillförlitlig hantering och framtidssäker systemhantering bör Skolverkets korrekta och fullständiga ämneskoder användas.
 

 

Ämne SubjectCode
Bild GRSABIL01
Engelska GRSAENG01
Estetisk verksamhet GRSAEST01
Hem- och konsumentkunskap GRSAHKK01
Idrott och hälsa GRSAIDR01
Kommunikation GRSAKOM01
Matematik GRSAMAT01
Modersmål – finska som nationellt minoritetsspråk GRSAMOR01
Modersmål - jiddisch som nationellt minoritetsspråk GRSAMOS01
Modersmål - meänkieli som nationellt minoritetsspråk GRSAMOM01
Modersmål - romani chib som nationellt minoritetsspråk GRSAMOA01
Modersmål utom nationella minoritetsspråk GRSAMOE01
Motorik GRSAMOT01
Musik GRSAMUS01
Naturorienterande ämnen GRSANAT01
Samhällsorienterande ämnen GRSASAM01
Slöjd GRSASLJ01
Svenska GRSASVE01
Svenska som andraspråk GRSASVA01
Teknik GRSATEK01
Vardagsaktiviteter GRSAVAR01
Verklighetsuppfattning GRSAVER01

Har du fler frågor? Skicka en förfrågan

Var denna artikel till hjälp?