IT - Kursplanskoder för Förskoleklass och Fritidshem i Haldor

  • Uppdaterad

För användning vid synkronisering via fil.
Anges som CourseCode i groups.csv

Genom att koppla kursplaner till en grupp går det i Planeringar och Uppgifter för aktuell grupp att välja vilket centralt innehåll som det ska arbetas med vilka bedömningskriterier som är aktuella för respektive Planering/Uppgift. Det går dock som lärare att manuellt koppla kursplaner till grupper i Haldor Education, men genom att lägga med det i groups.csv blir detta förberett för lärarna.


Gällande information om grundläggande kursplanskoder finns hos Skolverket och bör i huvudsak inhämtas därifrån.

Kurs CourseCode
Förskoleklass GRGRFSKH
Fritidshem FRITIDSHEM

 

Har du fler frågor? Skicka en förfrågan

Var denna artikel till hjälp?