IT - Ämneskoder för grundskola i Haldor

  • Uppdaterad

För användning vid inläsning via fil.
Anges som SubjectCode i teachervalidation.csv
Ger lärare behörighet att skapa Omdömen för aktuellt ämne.

Gällande information om koder finns hos Skolverket och bör i huvudsak inhämtas därifrån.

! De förkortningar som används nedan är inte koder som Skolverket använder i sina specifikationer av ämneskoder. För tillförlitlig hantering och framtidssäker systemhantering bör Skolverkets korrekta och fullständiga ämneskoder användas.
 

Förkortningarna nedan kan bara användas i inläsningsfilen om dessa används för en skola som är satt som Grundskola i Haldor.

Ämne SubjectCode Förkortning
Bild GRGRBIL01 BL
Biologi GRGRBIO01 BI
Dans GRGRDAN01  
Engelska GRGRENG01 EN
Fysik GRGRFYS01 FY
Geografi GRGRGEO01 GE
Hem- och konsumentkunskap GRGRHKK01 HKK
Historia GRGRHIS01 HI
Idrott och hälsa GRGRIDR01 IDH
Judiska studier GRGRJUD01  
Kemi GRGRKEM01 KE
Matematik GRGRMAT01 MA
Moderna språk GRGRMSP01 M1,M2
Modersmål GRGRMOD01 ML
Modersmål - finska som nationellt minoritetsspråk GRGRMOE01  
Modersmål - jiddisch som nationellt minoritetsspråk GRGRMOR01  
Modersmål - meänkieli som nationellt minoritetsspråk GRGRMOS01  
Modersmål - romani chib som nationellt minoritetsspråk GRGRMOM01  
Musik GRGRMUS01 MU
Religionskunskap GRGRREL01 RE
Samhällskunskap GRGRSAM01 SH
Slöjd GRGRSLJ01 SL
Svenska GRGRSVE01 SV
Svenska som andraspråk GRGRSVA01 SVA
Teckenspråk för hörande GRGRTSP01 TN
Teknik GRGRTEK01 TK

Har du fler frågor? Skicka en förfrågan

Var denna artikel till hjälp?