IT - Ämneskoder för Förskoleklass och Fritidshem i Haldor

  • Uppdaterad

För användning vid inläsning via fil.
Anges som SubjectCode i teachervalidation.csv
Ger lärare behörighet att skapa Omdömen för aktuellt ämne.

Gällande information om koder finns hos Skolverket och bör i huvudsak inhämtas därifrån.

! De förkortningar som används nedan är inte koder som Skolverket använder i sina specifikationer av ämneskoder. För tillförlitlig hantering och framtidssäker systemhantering bör Skolverkets korrekta och fullständiga ämneskoder användas.
 

Ämne SubjectCode
Förskoleklass GRGRFSKH
Fritidshem FRITIDSHEM

Har du fler frågor? Skicka en förfrågan

Var denna artikel till hjälp?