IT - Ämneskoder för Förskoleklass och Fritidshem i Haldor