IT - Kursplanskoder för anpassade grundskolan i Haldor

  • Uppdaterad

För användning vid synkronisering via fil.
Anges som CourseCode i groups.csv

Genom att koppla kursplaner till en grupp går det i Planeringar och Uppgifter för aktuell grupp att välja vilket centralt innehåll som det ska arbetas med vilka bedömningskriterier som är aktuella för respektive Planering/Uppgift. Det går dock som lärare att manuellt koppla kursplaner till grupper i Haldor Education, men genom att lägga med det i groups.csv blir detta förberett för lärarna.


Gällande information om grundläggande kursplanskoder finns hos Skolverket och bör i huvudsak inhämtas därifrån.

För att kunna skilja stadierna åt har dock Haldor valt ett tillägg till Skolverkets kod enligt tabell nedan.

 

Ämne CourseCode
Åk 1-3
CourseCode
Åk 4-6

CourseCode
Åk 7-9

Bild GRSABIL01_1-3 GRSABIL01_4-6 GRSABIL01_7-9
Engelska GRSAENG01_1-3 GRSAENG01_4-6 GRSAENG01_7-9
Estetisk verksamhet GRSAEST01_1-3 GRSAEST01_4-6 GRSAEST01_7-9
Hem- och konsumentkunskap GRSAHKK01_1-3 GRSAHKK01_4-6 GRSAHKK01_7-9
Idrott och hälsa GRSAIDR01_1-3 GRSAIDR01_4-6 GRSAIDR01_7-9
Kommunikation GRSAKOM01_1-3 GRSAKOM01_4-6 GRSAKOM01_7-9
Matematik GRSAMAT01_1-3 GRSAMAT01_4-6 GRSAMAT01_7-9
Modersmål – finska som nationellt minoritetsspråk GRSAMOR01_1-3 GRSAMOR01_4-6 GRSAMOR01_7-9
Modersmål - jiddisch som nationellt minoritetsspråk GRSAMOS01_1-3 GRSAMOS01_4-6 GRSAMOS01_7-9
Modersmål - meänkieli som nationellt minoritetsspråk GRSAMOM01_1-3 GRSAMOM01_4-6 GRSAMOM01_7-9
Modersmål - romani chib som nationellt minoritetsspråk GRSAMOA01_1-3 GRSAMOA01_4-6 GRSAMOA01_7-9
Modersmål utom nationella minoritetsspråk GRSAMOE01_1-3 GRSAMOE01_4-6 GRSAMOE01_7-9
Motorik GRSAMOT01_1-3 GRSAMOT01_4-6 GRSAMOT01_7-9
Musik GRSAMUS01_1-3 GRSAMUS01_4-6 GRSAMUS01_7-9
Naturorienterande ämnen GRSANAT01_1-3 GRSANAT01_4-6 GRSANAT01_7-9
Samhällsorienterande ämnen GRSASAM01_1-3 GRSASAM01_4-6 GRSASAM01_7-9
Slöjd GRSASLJ01_1-3 GRSASLJ01_4-6 GRSASLJ01_7-9
Svenska GRSASVE01_1-3 GRSASVE01_4-6 GRSASVE01_7-9
Svenska som andraspråk GRSASVA01_1-3 GRSASVA01_4-6 GRSASVA01_7-9
Teknik GRSATEK01_1-3 GRSATEK01_4-6 GRSATEK01_7-9
Vardagsaktiviteter GRSAVAR01_1-3 GRSAVAR01_4-6 GRSAVAR01_7-9
Verklighetsuppfattning GRSAVER01_1-3 GRSAVER01_4-6 GRSAVER01_7-9

Har du fler frågor? Skicka en förfrågan

Var denna artikel till hjälp?