IT - Ämneskoder för gymnasieskolan i Haldor

  • Uppdaterad

För användning vid inläsning via fil.
Anges som SubjectCode i teachervalidation.csv
Ger lärare behörighet att skapa Omdömen för aktuellt ämne.

Gällande information om koder finns hos Skolverket och bör i huvudsak inhämtas därifrån.

! De förkortningar som används nedan är inte koder som Skolverket använder i sina specifikationer av ämneskoder. För tillförlitlig hantering och framtidssäker systemhantering bör Skolverkets korrekta och fullständiga ämneskoder användas.
 

 

Ämne SubjectCode
ATV- och motorcykelteknik ATO
Administration ADM
Affärskommunikation AFF
Aktiviteter och värdskap AKT
Anatomi och fysiologi ANO
Animation ANI
Anläggning ANL
Anläggningsförare ANA
Arkitektur ARK
Automatiserade system AUO
Bageri- och konditorikunskap BAG
Banskötsel för hästsport BAN
Barn- och ungdomsvård BAO
Beläggning BEL
Berghantering BER
Betong BET
Bild BIL
Bildteori BID
Biodling BIN
Biologi BIO
Biologi i vattenmiljöer BII
Biologi – naturbruk BIG
Brand, bevakning och säkerhet BEV
Bussteknik BUS
Bygg och anläggning BYG
Byggproduktionsledning BYP
Båtkunskap BAT
Cad CAD
Charkuterikunskap CHA
Cirkus CIR
Dansgestaltning DAN
Dansgestaltning för yrkesdansare DAG
Dansorientering DAS
Dansteknik DAT
Dansteknik för yrkesdansare DAK
Dansteori DAE
Datalagring DAA
Dator- och kommunikationsteknik DAO
Datoriserad mönsterhantering DAI
Datorstyrd produktion DAR
Datorsystem – spårfordon DAY
Design DES
Digitalt skapande DIG
Djur DJU
Djur för forskningsändamål DJF
Djurparksdjur DJP
Djurvård inom djurens hälso- och sjukvård DJR
Driftsäkerhet och underhåll DRI
Dryckeskunskap DRY
Däckstjänst DAC
El- och hybridfordonsteknik ELC
El- och verkstadsteknik VER
Eldistributionsteknik ELD
Elektronik ELE
Elektronik – spårfordon ELN
Elektronikproduktion ELK
Elektroniksystem – installation och underhåll ELO
Elektroteknik ELR
Elementmontering ELM
Elkraft och traktion – spårfordon ELF
Ellära ELL
Ellära och digitalteknik – flyg ELA
Ellära – spårfordon LLA
Elmotordrivsystem ELI
Elmätteknik ELÄ
Energiteknik ENE
Engelska ENG
Engelska för döva ENL
Entreprenörskap ENT
Estetisk kommunikation EST
Eurytmi EUR
Eventteknik EVE
Fartygsteknik FAR
Fastighetsautomation FAI
Fastighetsförvaltning FAF
Fastighetsservice FAS
Film- och tv-produktion FIL
Filosofi FIO
Fiske FIS
Fiskevård FIK
Flerbränslefordonsteknik FLE
Flygplansteknik FLP
Flygplatsteknik FLG
Fordon och redskap inom naturbruk FOH
Fordons- och transportbranschen FOR
Fordonsteknik FOD
Fordonstestteknik FOO
Formgivning FOM
Fotografisk bild FOT
Fritids- och friskvårdsverksamheter FRI
Fritids- och idrottskunskap FRT
Fritidsbåtteknik FRD
Funktionsförmåga och funktionsnedsättning FUT
Fysik FYS
Företagsekonomi FÖR
Försäljning och kundservice FÖS
Gasturbinmotorer – flyg GAS
Geografi GEO
Gerontologi och geriatrik GER
Godshantering GOD
Godstransporter GOS
Golvläggning GOL
Grafisk kommunikation GRA
Grafisk produktion GRF
Grundläggande vård och omsorg GRU
Gränssnittsdesign GRÄ
Grönyte- och småmaskinsteknik GRO
Gymnasieingenjören i praktiken GYN
Handel HAN
Hantverk HAV
Hantverkskunskap HVK
Helikopterteknik HEL
Hippologi HIO
Historia HIS
Hjulutrustningsteknik HJU
Humanistisk och samhällsvetenskaplig specialisering HUM
Humanistisk och samhällsvetenskaplig spets inom försöksverksamhet med riksrekryterande gymnasial spetsutbildning HUA
Hundkunskap HUN
Husbyggnad HUS
Husbyggnad – specialyrken HUB
Husvagns- och husbilsteknik HUV
Hygienkunskap HYG
Hälsa HAL
Hälso- och sjukvård HAO
Hälsovård HAA
Hästkunskap HÄT
Hållbart samhälle HÅL
Idrott och hälsa IDR
Industriautomation INR
Industriell automation IDU
Industriell design INL
Industriella produktionsmetoder INN
Industrirör svets VVS INV
Industrirörteknik IND
Industriteknisk fördjupning PRF
Industritekniska processer INU
Information och kommunikation INF
Informationsteknisk arkitektur och infrastruktur INA
Inköp och logistik INK
Installationsteknik INS
Juridik JUR
Järnvägsbyggnad JÄR
Järnvägsteknik JÄN
Karosseriteknik KAR
Kemi KEM
Klassisk grekiska – språk och kultur KLA
Kolvmotorer – flyg KOL
Konferens och evenemang KON
Konst och kultur KOS
Konsthantverk KOH
Konstruktion KOT
Konstruktionsteknik KOR
Kraft- och värmeteknik KRA
Kyl- och värmepumpsteknik KYL
Lackeringsteknik LAC
Lager och terminal LAG
Lantbruksdjur LAN
Lantbruksmaskiner LAU
Lantbruksmaskinsteknik LAK
Larm och säkerhetsteknik LAR
Lastbilar och mobila maskiner – motorteknik LAI
Lastbilar och mobila maskiner – service och underhållsteknik LAA
Lastbilar – reparations- och systemteknik LAP
Lastbilspåbyggnadsteknik LAL
Lastmaskiner och truckar inom naturbruk LAS
Latin – språk och kultur LAT
Ledarskap och organisation LED
Livsmedels- och näringskunskap LIV
Ljudproduktion LJU
Lås- och passerteknik LAO
Manuell mönsterkonstruktion MNU
Marin el och elektronik MAI
Marina elektroniksystem MAY
Marinmotorteknik MAN
Maskintjänst MAK
Massage MAA
Mat och butik MAO
Mat och dryck i kombination MAC
Matematik MAT
Materialkunskap MAE
Matlagningskunskap MAL
Medicin MED
Medicinsk teknik MEI
Mediekommunikation MEE
Medieproduktion MEP
Medier, samhälle och kommunikation MER
Mekatronik MEK
Mjukvarudesign MJK
Mobila applikationer MOI
Mobila arbetsmaskiner MOB
Mobila maskiner – reparations- och systemteknik MOL
Moderna språk MOD
Modersmål MOE
Motor- och röjmotorsåg MOT
Mur- och putsverk MUR
Musik MUS
Musikteori MUI
Människan MÄN
Människan i industrin MÄI
Människans språk MÄK
Människans säkerhet MÄS
Mät-, styr- och reglerteknik MÄT
Måleri MAR
Måltids- och branschkunskap MÅT
Natur- och landskapsvård NAT
Naturbruk NAU
Naturbrukets byggnader NAR
Naturguidning NAG
Naturkunskap NAK
Naturturism NAM
Naturvetenskaplig specialisering NAV
Naturvetenskaplig spets inom försöksverksamhet med riksrekryterande gymnasial spetsutbildning NAE
Näthandel NÄT
Nätverksteknik NAI
Odling i växthus ODI
Omvårdnad OMV
Pedagogik PED
Pedagogik i vård och omsorg PEA
Pedagogiskt arbete PEG
Personbilar – reparations- och systemteknik REP
Personbilar – service och underhållsteknik SEO
Persontransporter PES
Plåtslageri PLÅ
Plåtslageriteknik PLT
Processautomation PRO
Processteknik – energi PRC
Processteknik – kemi PRE
Produktionsfilosofi PRI
Produktionskunskap PRD
Produktionsutrustning PRU
Produktionsutveckling PRN
Produktutveckling PRK
Programmering PRR
Psykiatri PSY
Psykologi PSK
Reception REC
Religionskunskap REL
Rengöringsservice REG
Rennäring REN
Reseproduktion och marknadsföring RES
Ridning och körning RIN
Rättspsykiatri RAT
Samernas kultur och historia SAE
Samhällsbyggande SAH
Samhällskunskap SAM
Samisk mat och matkultur SAS
Samiskt hantverk SAI
Sammanfogningsteknik SAA
Serveringskunskap SER
Service och bemötande SEV
Serviceteknik – naturbruk SEI
Sjukvård SJU
Sjöfartssäkerhet SJO
Skog, mark och vatten SKO
Skogsbruksmaskinsteknik SKB
Skogsmaskiner SKM
Skogsproduktion SKG
Skötsel av utemiljöer SKÖ
Snöfordonsteknik SNO
Social omsorg SOA
Socialt arbete SOC
Sociologi SOI
Specialidrott SPE
Specialpedagogik SPC
Sprinklerteknik SPN
Språk specialisering SPA
Spårfordon SPO
Styckningskunskap STC
Support och servicearbete SUP
Svenska SVE
Svenska för döva SVN
Svenska som andraspråk SVA
Svenskt teckenspråk SVK
Svenskt teckenspråk för hörande SVT
Systemkunskap SYS
Systemteknik – spårfordon SYT
Teater TEA
Teknik TEK
Teknisk isolering TEI
Tekniska system – VVS TES
Tekniska system – el TEY
Tillverkningsunderlag TIL
Tillämpad programmering TIA
Trafikövervakning och signalsystem – spårfordon TRF
Transportteknik TRA
Travkunskap TRV
Truckteknik TRC
Trä TRÄ
Trädgårdsanläggning TRD
Trädgårdsmaskiner TRS
Trädgårdsodling TRR
Träningslära TRN
Tätskikt våtrum TÄT
Underhållsteknik – flyg UND
Utställningsdesign UTS
VVS – installation VVI
Vatten- och miljöteknik VAT
Vattenbruk VAN
Vattenkraftteknik VAE
Ventilation – installation VEI
Ventilation – plåtslageri VEL
Ventilationsteknik VET
Verkstad – spårfordon VEA
Verktygs- och materialhantering VEK
Visuell kommunikation VIS
Växtkunskap VÄX
Växtodling VAO
Våningsservice VAI
Vård och omsorg VÅR
Vård och omsorg specialisering VAD
Webbserverprogrammering WES
Webbutveckling WEU
Yrkesteknik – flyg YRK
Yttre miljö YTT

Har du fler frågor? Skicka en förfrågan

Var denna artikel till hjälp?