IT - Kursplanskoder för gymnasieskolan i Haldor

  • Uppdaterad

För användning vid synkronisering via fil.
Anges som CourseCode i groups.csv

Genom att koppla kursplaner till en grupp går det i Planeringar och Uppgifter för aktuell grupp att välja vilket centralt innehåll som det ska arbetas med vilka bedömningskriterier som är aktuella för respektive Planering/Uppgift. Det går dock som lärare att manuellt koppla kursplaner till grupper i Haldor Education, men genom att lägga med det i groups.csv blir detta förberett för lärarna.


Gällande information om grundläggande kursplanskoder finns hos Skolverket och bör i huvudsak inhämtas därifrån.

 

Kurs CourseCode
Administration – specialisering ADMADM00S
Administration 1 ADMADM01
Administration 2 ADMADM02
Administration av nätverks- och serverutrustning NAIADM0
Aerodynamik YRKAER0
Affärsjuridik JURAFF0
Affärskommunikation AFFAFÄ00S
Affärsutveckling och ledarskap HANAFR0
Akrobatik CIRAKR00S
Aktiviteter och upplevelser AKTAKT0
Aktivitetsledarskap PEDAKI00S
Akut omhändertagande BEVAKU0
Akutsjukvård SJUAKU0
Allmän automationsteknik AUOALL0
Allmän järnvägsteknik JÄNALM0
Anatomi och fysiologi 1 ANOANA01
Anatomi och fysiologi 2 ANOANA02
Animation – specialisering ANIANI00S
Animation 1 ANIANI01
Animation 2 ANIANI02
Anläggning – gröna ytor ANLANL0
Anläggning – ledningsbyggnad ANLANÄ0
Anläggning – stensättning ANLANG0
Anläggning – vägbyggnad ANLANN0
Anläggning 1 ANLANL01
Anläggning 2 ANLANL02
Anläggningsförare – process ANAANL0
Anläggningsförare 1 ANAANA01
Anläggningsförare 2 ANAANA02
Anläggningsförare 3 ANAANA03
Anläggningsförare 4 ANAANA04
Anläggningsprocessen ANLANS0
Antenn- och kabel-TV-teknik ELRANT0
Arkitektur – hus ARKARK0
Arkitektur – rum ARKARI0
Arrangemang SERARR0
Arrangering och komposition 1 MUIARA01
Arrangering och komposition 2 MUIARA02
ATV och motorcykel ATOATV0
Avhjälpande och förebyggande underhåll AUOAVH0
Avhjälpande underhåll 1 DRIAVH01
Avhjälpande underhåll 2 DRIAVH02
Avverkningsmaskiner SKMAVV0
Bad- och friskvårdsanläggningar FRIBAD0
Bageri – specialisering BAGBAG00S
Bageri 1 BAGBAG01
Bageri 2 BAGBAG02
Bageri 3 BAGBAG03
Bageri 4 BAGBAG04
Bandschaktare MOBBAN0
Banskötsel för hästsport BANBAN0
Barberare 2 HAVBAR02
Barberare 3 HAVBAR03
Barberare 4 HAVBAR04
Barberare 5 HAVBAR05
Barberare 6a HAVBAR06a
Barberare 6b HAVBAR06b
Barn- och ungdomshälsa BAOBAR0
Barn- och ungdomssjukvård BAOBAN0
Barn- och ungdomssjukvård SJUBAR0
Barns lärande och växande PEDBAS0
Barteknik DRYBAT0
Baskurs i lackering LACBAK0
Belysningsnät ELDBEY0
Belysningsteknik INSBES0
Beläggning BELBEL0
Beläggningsarbeten BELBEÄ0
Beläggningsmaskiner BELBEG0
Bergarbeten BERBER0
Bergborrning BERBEB0
Bergmaskiner BERBEM0
Bergsprängning BERBEP0
Beskärning och trädvård SKÖBEK0
Besöksnäringen AKTBEO0
Betong 1 – lågform och platta på mark BETBET01
Betong 2 – väggar och pelare BETBET02
Betong 3 – bärlag BETBET03
Betong 4 – golv BETBET04
Bevakning och säkerhet BEVBEV0
Bevarandebiologi BIGBEA0
Bild BILBIL0
Bild och form – specialisering BILBIL00S
Bild och form 1a1 BILBIL01a1
Bild och form 1a2 BILBIL01a2
Bild och form 1b BILBIL01b
Bild- och ljudanläggningar ELOBID0
Bildteori BIDBIT0
BIM-samordning SAHBIM3
Biodling BINBIO0
Biologi – naturbruk – specialisering BIGBIG00S
Biologi 1 BIOBIO01
Biologi 2 BIOBIO02
Biologi i vattenmiljöer 1 BIIVAT01
Biologi i vattenmiljöer 2 BIIVAT02
Biologi i vattenmiljöer 3 BIIVAT03
Bioteknik BIOBIT0
Brand- och ljudisolering TEIBRA0
Brand och räddning BEVBRA0
Brandlarmssystem LARBRN0
Branschkunskap inom handel och administration HANBRS0
Branschkunskap inom restaurang och livsmedel MÅTBRC0
Bruksspel och ackompanjemang MUSBRU0
Bussteknik BUSBUS0
Bygg och anläggning 1 BYGBYG01
Bygg och anläggning 2 BYGBYG02
Bygga i trä TRÄBYG0
Byggnadsplåtslageri 1 PLTBYG01
Byggnadsplåtslageri 2 PLTBYG02
Byggnadsplåtslageri 3 PLTBYG03
Byggnadsplåtslageri 4 PLTBYG04
Byggnadsunderhåll NARBYA0
Byggnadsverk SAHBYV0
Byggprocessen SAHBYC3
Byggstyrning BYPBYG0
Båtel 1 MAIBAT01
Båtel 2 MAIBAT02
Båthantering och underhåll FRDBAT0
Båtsystem FRDBAS0
Cad – specialisering CADCAD00S
Cad 1 CADCAD01
Cad 2 CADCAD02
Cad 3 CADCAD03
Cad/cam DARCAD0
CCTV-system LARCCT0
Charkuteri – specialisering CHACHA00S
Charkuteri 1 CHACHA01
Charkuteri 2 CHACHA02
Charkuteri 3 CHACHA03
Charkuteri 4 CHACHA04
Choklad och konfektyr BAGCHO0
Cirkus 1 CIRCIR01S
Cirkus 2 CIRCIR02S
Dansgestaltning 1 DANDAN01
Dansgestaltning 2 DANDAN02
Dansimprovisation DANDAS0
Dansimprovisation och komposition DANDAI0
Dansimprovisation och komposition för yrkesdansare – profil klassisk balett DAGDAS3
Dansimprovisation och komposition för yrkesdansare – profil modern nutida dans DAGDAN3
Dansorientering DASDAO0
Dansteknik – breddning DAKDAN3
Dansteknik – specialisering DATDAN00S
Dansteknik 1 DATDAS01S
Dansteknik 2 DATDAS02S
Dansteknik 3 DATDAS03S
Dansteknik 4 DATDAS04S
Dansteori DAEDAT0
Dansträning DATDAR0
Dansträning för yrkesdansare DAKDAS3
Data- och medianät ELRDAA0
Datakommunikation och informationssäkerhet INADAT3
Datalagring DAADAT3
Dator- och nätverksteknik DAODAC0
Datoriserad mönsterhantering 1 DAIMON01
Datoriserad mönsterhantering 2 DAIMON02
Datorsamordning och support DAODAT0
Datorstyrd produktion 1 DARDAT01S
Datorstyrd produktion 2 DARDAT02
Datorstyrd produktion 3 DARDAT03
Datorstyrd produktion 4 DARDAT04
Datorstyrd produktion 5 DARDAT05
Datorstyrd produktion 6 DARDAT06
Datorteknik 1a DAODAT01a
Datorteknik 1b DAODAT01b
Den unga hästens utveckling 1a HÄTDEN01a
Den unga hästens utveckling 1b HÄTDEN01b
Den unga hästens utveckling 2 HÄTDEN02
Design 1 DESDES01
Design 2 DESDES02
Designmodeller DESDES0
Diagnos och reparation MANDIA0
Digital kommunikationsteknik DAODIG0
Digitalt skapande 1 DIGDIG01
Digitalt skapande 2 DIGDIG02
Digitalteknik och flyginstrument ELADIG0
Distribuerade styrsystem MÄTDIS0
Djur – specialisering DJUDJU00S
Djur för forskningsändamål DJFDJU0
Djur i zoohandel DJUDJI0
Djuren i naturbruket DJUDJR0
Djurens biologi BIGDJE0
Djurhållning DJUDJH0
Djurparksdjur 1 DJPDJU01
Djurparksdjur 2 DJPDJU02
Djurvård inom djurens hälso- och sjukvård 1 DJRDJU01
Djurvård inom djurens hälso- och sjukvård 2 DJRDJU02
Dramapedagogik PEGDRA0
Dramatik och dramaturgi TEADRM0
Dricksvatten VATDRI0
Drift och underhåll av fritidsanläggningar FRIDRF0
Drift, underhåll, säkerhet och miljö VAEDRT0
Drycker DRYDRY0
Drycker – specialisering DRYDRY00S
Drycker och ansvarsfull alkoholservering DRYDRC0
Däckstjänst 1 DACDAC01
Däckstjänst 2 DACDAC02
El- och hybridfordon 1 ELCELO01
El- och hybridfordon 2 ELCELO02
El- och verkstadsteknik VERVER0
Elektromedicinsk teknik MEIELE0
Elektromekanik ELRELK0
Elektronik – spårfordon ELNELE0
Elektronik och mikrodatorteknik ELEELR0
Elektronikproduktionsteknik ELKELO0
Elementmontering ELMELM0
Elinstallationer INSELI0
Elkraft och traktion – spårfordon ELFELK0
Elkraftteknik ELRELF0
Ellära – flyg ELAELL0
Ellära – spårfordon 1 LLAELL01
Ellära – spårfordon 2 LLAELL02
Ellära 1 ELLELL01
Ellära 2 ELLELL02
Elmotordrivsystem ELIELD0
Elmotorstyrning INSELS0
Elmätteknik 1 ELÄELM01
Elmätteknik 2 ELÄELM02
Elteknik JÄNELN0
Energiteknik 1 ENEENE01
Energiteknik 2 ENEENE02
Engelska 5 ENGENG05
Engelska 6 ENGENG06
Engelska 7 ENGENG07
Engelska för döva 5 ENLENE05
Engelska för döva 6 ENLENE06
Engelska för döva 7 ENLENE07
Ensemble 1 MUSENS01
Ensemble 2 MUSENS02S
Ensemble med körsång MUSENS0
Ensembleledning och dirigering MUSENE0
Entreprenadteknik VVIENT0
Entreprenörskap ENTENR0
Entreprenörskap och företagande FÖRENT0
Ergonomi HALERG0
Estetisk kommunikation 1 ESTEST01
Estetisk kommunikation 2 ESTEST02
Estetisk kommunikation 3 ESTEST03
Etik och människans livsvillkor MÄNETI0
Etnicitet och kulturmöten SOIETN0
Eurytmi 1 EUREUR01
Eurytmi 2 EUREUR02
Eurytmi 3 EUREUR03
Eurytmi 4 EUREUR04
Evenemang KONEVE0
Eventteknik EVEEVN0
Fackteckning och design FOMFAC0
Fartygsbefäl DACFAR0
Fastighetsautomation 1 FAIFAS01
Fastighetsautomation 2 FAIFAS02
Fastighetsförvaltning FAFFAS0
Fastighetskommunikation FAFFAT0
Fastighetsservice – byggnader FASFAS0
Fastighetsservice – elarbeten FASFAH0
Fastighetsservice – VVS FASFAE0
Fastighetsservice – ytor FASFAV0
Film- och interaktiv ljudproduktion LJUFIL0
Film- och tv-kunskap KOSFIL0
Film- och tv-produktion 1 FILFIL01
Film- och tv-produktion 2 FILFIL02
Filmproduktion FILFIL0
Filosofi 1 FIOFIO01
Filosofi 2 FIOFIO02
Finsnickeri 1 HAVFIN01
Finsnickeri 2 HAVFIN02
Finsnickeri 3 HAVFIN03
Finsnickeri 4 HAVFIN04
Finsnickeri 4 – specialisering HAVFIN04S
Finsnickeri 5 HAVFIN05
Finsnickeri 5 – specialisering HAVFIN05S
Finsnickeri 6a HAVFIN06a
Finsnickeri 6b HAVFIN06b
Finstyckning STCFIN0
Fiske 1 FISFIS01
Fiske 2 FISFIS02
Fiske 3 FISFIS03
Fiske och vattenvård 1 SKOFIS01
Fiske och vattenvård 2 SKOFIS02
Fiskevård 1 FIKFIS01
Fiskevård 2 FIKFIS02
Fiskevård 3 FIKFIS03
Fiskodling 1 VANFIS01
Fiskodling 2 VANFIS02
Flerbränslefordon FLEFLR0
Florist 1 HAVFLO01
Florist 2 HAVFLO02
Florist 3 HAVFLO03
Florist 4 HAVFLO04
Florist 4 – specialisering HAVFLO04S
Florist 5 HAVFLO05
Florist 5 – specialisering HAVFLO05S
Florist 6a HAVFLO06a
Florist 6b HAVFLO06b
Flyglagstiftning YRKFLY0
Flygplansteknik FLPFLY0
Flygplatsen FLGFLY0
Flygunderhåll UNDFLY0
Fordon och redskap FOHFOR0
Fordons- och transportbranschens villkor och arbetsområden FORFOD0
Fordonskombinationer – godstransporter TRAFOR0
Fordonskombinationer – persontransporter TRAFOD0
Fordonsteknik – introduktion FODFOO0
Fordonstestteknik FOOFOR0
Form BILFOM0
Formgivning 1 FOMFOR01S
Formgivning 2 FOMFOR02S
Formgivning 3 FOMFOR03S
Fotografisk bild 1 FOTFOT01
Fotografisk bild 2 FOTFOT02
Fotografisk bild 3 FOTFOT03
Fotografisk bild 4 FOTFOT04
Friskvård och hälsa HAAFRI0
Frisör 1 HAVFRI01
Frisör 2 HAVFRI02
Frisör 3 HAVFRI03
Frisör 4 HAVFRI04
Frisör 4 – specialisering HAVFRI04S
Frisör 5 HAVFRI05
Frisör 5 – specialisering HAVFRI05S
Frisör 6a HAVFRI06a
Frisör 6b HAVFRI06b
Fritids- och friskvårdsverksamheter FRIFRT0
Fritids- och idrottskunskap FRTFRD0
Fritidsmiljöer och arenor FRIFRS0
Frukost och bufféservering SERFRU0
Funktionsförmåga och funktionsnedsättning 1 FUTFUN01
Funktionsförmåga och funktionsnedsättning 2 FUTFUN02
Fysik 1a FYSFYS01a
Fysik 1b1 FYSFYS01b1
Fysik 1b2 FYSFYS01b2
Fysik 2 FYSFYS02
Fysik 3 FYSFYS03
Fysisk teater TEAFYS0
Fälthållning FLGFAL0
Färg och dekorationslackering LACFÄR0
Företagsekonomi – specialisering FÖRFÖR00S
Företagsekonomi 1 FÖRFÖR01
Företagsekonomi 2 FÖRFÖR02
Förnybar energi ENEFÖR0
Gas- och vätsketeknik MEIGAS0
Gasturbinmotorer GASGAS0
Gehörs- och musiklära 1 MUIGEH01
Gehörs- och musiklära 2 MUIGEH02
Generatorer och transformatorer VAEGEN0
Geografi 1 GEOGEO01
Geografi 2 GEOGEO02
Geografiska informationssystem GEOGEO0
Gerontologi och geriatrik GERGER0
Godshantering – vux GODGOD1
Godstrafik GOSGOD0
Godstransporter – specialisering GOSGOD00S
Golvläggning 1 GOLGOL01
Golvläggning 2 – våtrum GOLGOL02
Golvläggning 3 – trä och laminat GOLGOL03
Grafisk illustration GRAGRI0
Grafisk illustration i pixelgrafik GRAGRP0
Grafisk illustration i vektorgrafik GRAGRV0
Grafisk kommunikation 1 GRAGRA01
Grafisk kommunikation 2 GRAGRA02
Grafisk produktion 1 GRFGRF01
Grafisk produktion 2 GRFGRF02
Grafisk produktion 3 GRFGRF03
Grafisk produktion 4 GRFGRF04
Grafiska arbetsflöden och analysmodeller GRAGRA0
Grundläggande säkerhet SJOGRN0
Grundläggande vård och omsorg GRUGRD0
Gränssnitt 3D GRÄGRN0
Gränssnittsdesign GRÄGRÄ0
Grävmaskiner MOBGRV0
Grönyte- och småmaskinsteknik GROGRO0
Guide och reseledare AKTGUI0
Guidning i naturbruksmiljöer NAGGUD0
Gymnasieingenjören i praktiken GYNGYM3
Handel – specialisering HANHAN00S
Hantering av varor och gods GODHAT0
Hantverk – introduktion HAVHAV0
Hantverksteknik 1 HAVHNT01
Hantverksteknik 2 HAVHNT02
Hantverksteknik 3 HAVHNT03
Hantverksteknik 4 HAVHNT04
Hantverksteknik 4 – specialisering HAVHNT04S
Hantverksteknik 5 HAVHNT05
Hantverksteknik 5 – specialisering HAVHNT05S
Hantverksteknik 6a HAVHNT06a
Hantverksteknik 6b HAVHNT06b
Helikopterteknik HELHEL0
Hemsjukvård SJUHEM0
Hippologi – anatomi och fysiologi HIOHIP0
Hippologi – avel och hästens hälsa HIOHIO0
Hippologi – etologi HIOHIL0
Historia 1a1 HISHIS01a1
Historia 1a2 HISHIS01a2
Historia 1b HISHIS01b
Historia 2a HISHIS02a
Historia 2b – kultur HISHIS02b
Historia 3 HISHIS03
Hjullastare MOBHJU0
Hjulutrustning HJUHJU0
Hjulutrustning – specialisering HJUHJT00S
Humanistisk och samhällsvetenskaplig specialisering HUMHUM00S
Humanistisk och samhällsvetenskaplig spets HUAHUM30S
Hundkunskap 1 HUNHUN01
Hundkunskap 2 HUNHUN02
Hundkunskap 3 HUNHUN03
Husbyggnad 1 HUSHUS01
Husbyggnad 2 HUSHUS02
Husbyggnad 3 – ombyggnad HUSHUS03
Husbyggnadsprocessen HUSHUB0
Husvagnar och husbilar HUVHUS0
Hydraulik, kraftstationshydraulik och turbiner VAEHYD0
Hygien HYGHYG0
Hållbar turism RESHAL0
Hållbart samhällsbyggande HÅLHÅB0
Hår- och makeupstylist 2 HAVHAR02
Hår- och makeupstylist 3 HAVHAR03
Hår- och makeupstylist 4 HAVHAR04
Hälso- och sjukvård 1 HAOHAL01
Hälso- och sjukvård 2 HAOHAL02
Hälsopedagogik HALHAL0
Hästkunskap 1 HÄTHÄS01
Hästkunskap 2 HÄTHÄS02
Hästkunskap 3 HÄTHÄS03
Hästsportanläggningars skötsel och drift 1 NARHAS01
Hästsportanläggningars skötsel och drift 2 NARHAS02
Högspänningsnät ELDHÖG0
Idrott och hälsa 1 IDRIDR01
Idrott och hälsa 1 – specialisering IDRIDO01
Idrott och hälsa 2 IDRIDR02
Idrott och hälsa 2 – specialisering IDRIDO02
Idrottsledarskap SPEIDT3
Idrottsspecialisering 1 SPEIDS31
Idrottsspecialisering 2 SPEIDS32
Idrottsspecialisering 3 SPEIDS33
Inbrottslarmssystem LARINB0
Industriautomation INRIND0
Industriell automationsteknik IDUIND3
Industriell design 1 INLIND31
Industriell design 2 INLIND32
Industriell digitalisering PRNIND3
Industriell informationsteknik DAOINU0
Industriell it IDUIIT3
Industriell lackering LACINS0
Industriell mätteknik – fördjupning PRUINU0
Industriell mätteknik – grund PRUIND0
Industriell PLC-teknik IDUPLC3
Industriell robotteknik IDUROB3
Industriella produktionsmetoder 1 INNIND31
Industriella produktionsmetoder 2 INNIND32
Industriella produktionsmetoder 3 INNIND33
Industriisolering TEIINT0
Industrirörteknik 1 INDIND01
Industrirörteknik 2 INDIND02
Industrirörteknik 3 INDIND03
Industriteknisk fördjupning 1 PRFPRF01
Industriteknisk fördjupning 2 PRFPRF02
Industritekniska processer 1 INUINU01
Industritekniska processer 2 INUINU02
Industritekniska processer 3 INUINU03
Industritekniska processer 4 INUINU04
Information och kommunikation 1 INFINF01
Information och kommunikation 2 INFINF02
Informationsteknik i fastighetsförvaltning FAFINF0
Informationsteknisk arkitektur INAINF3
Injusteringsteknik SYSINJ0
Inköp 1 INKINK01
Inköp 2 INKINK02
Instrument eller sång 1 MUSINS01S
Instrument eller sång 2 MUSINS02S
Instrument eller sång 3 MUSINS03S
Intern och extern kommunikation INFINE0
Interna transporter PRUINE00S
Internationell ekonomi SAMINE0
Internationella relationer SAMINR0
Internationellt arbete MÄNINA0
Intervallservice MANINT0
Jakt och viltvård – specialisering SKOJAK00S
Jakt och viltvård 1 SKOJAK01
Jakt och viltvård 2 SKOJAK02
Journalistik, reklam och information 1 MEEJOU01
Journalistik, reklam och information 2 MEEJOU02
Järnvägsbyggnad 1 JÄRJÄR01
Järnvägsbyggnad 2 JÄRJÄR02
Järnvägsbyggnad 3 JÄRJÄR03
Karosserikonstruktioner och inredning KARKAR0
Kemi 1 KEMKEM01
Kemi 2 KEMKEM02
Kinesiska 1 MODZHO01
Kinesiska 2 MODZHO02
Kinesiska 3 MODZHO03
Kinesiska 4 MODZHO04
Kinesiska 5 MODZHO05
Kinesiska 6 MODZHO06
Kinesiska 7 MODZHO07
Klassisk balett 1a DAKKLA31a
Klassisk balett 1b DAKKLA31b
Klassisk balett 2 DAKKLA32
Klassisk balett 3 DAKKLA33
Klassisk grekiska – språk och kultur 1 KLAKLA01
Klassisk grekiska – språk och kultur 2 KLAKLA02
Kolvmotorer KOLKOL0
Kommunikation PEDKOU0
Kommunikationsnät 1 INSKOM01
Kommunikationsnät 2 INSKOM02
Kommunikationsnät 3 INSKOM03
Komplementärmedicin HAAKOM0
Komponenter och system el TEYKOM3
Komponenter och system VVS TESKOP3
Kondensisolering TEIKOD0
Konditori – specialisering BAGKON00S
Konditori 1 BAGKON01
Konditori 2 BAGKON02
Konditori 3 BAGKON03
Konditori 4 BAGKON04
Konferens 1 KONKOF01
Konferens 2 KONKON02
Konferens 3 KONKON03
Konferens och evenemang KONKOF0
Konstarterna och samhället KOSKOS0
Konsthantverk 1 KOHHAN01
Konsthantverk 2 KOHHAN02
Konsthantverk 3 KOHHAN03
Konsthantverk 4 KOHHAN04
Konsthantverk 5 KOHHAN05
Konstruktion 1 KOTKOS01
Konstruktion 2 KOTKOS02
Konstruktion 3 KOTKOS03
Konstruktion och reparation 1 FRDKON01
Konstruktion och reparation 2 FRDKON02
Konstruktionsteknik KORKON3
Kontorstekniksystem ELOKOT0
Kontrollanläggningar VAEKOR0
Koreografi DANKOO0
Kost och hälsa HALKOC0
Kost, måltid och munhälsa HAAKOS0
Kraft- och värmeteknik 1 KRAKRA01
Kraft- och värmeteknik 2 KRAKRA02
Kultur- och idéhistoria KOSKUL0
Kulturplåtslageri PLTKUU0
Kundmottagning och reservdelshantering SUPKUN0
Kustnavigation och säkerhet BATKUS0
Kyl- och värmepumpsteknik – energieffektivisering KYLKYL0
Kyl- och värmepumpsteknik – grund KYLKYO0
Kyl- och värmepumpsteknik – installation KYLKYC0
Kyl- och värmepumpsteknik – miljö och säkerhet KYLKYH0
Kyl- och värmepumpsteknik – service KYLKYV0
Kälsvets 1 SAAKÄL01S
Kälsvets 2 SAAKÄL02S
Körning 1 RINKOR01
Körning 2 RINKOR02
Körsång 1 MUSKÖS01
Körsång 2 MUSKÖS02S
Laboratorieteknik INULAB0
Lackeringssystem LACLAC0
Lackeringsteknik – applicering LACLAK0
Lackeringsteknik – introduktion LACLAE0
Lackeringsteknik för tunga fordon LACLAR0
Lageradministration och terminallogistik LAGLAG0
Lagerprocesser LAGLAP0
Lantbruksdjur – specialisering LANLAN00S
Lantbruksdjur 1 LANLAN01
Lantbruksdjur 2 LANLAN02
Lantbruksmaskiner 1 LAULAT01
Lantbruksmaskiner 2 LAULAT02
Lantbruksmaskinsteknik LAKLAN0
Larm-, övervaknings- och säkerhetssystem LARLAM0
Lastbilar – chassi och bromsar LAPLAC0
Lastbilar – kraftöverföring LAPLAS0
Lastbilar – system- och diagnosteknik 1 LAPLAS01
Lastbilar – system- och diagnosteknik 2 LAPLAS02
Lastbilar och mobila maskiner – basteknik LAALAT0
Lastbilar och mobila maskiner – förbränningsmotorer LAILAT0
Lastbilar och mobila maskiner – service och underhåll 1 LAALAS01
Lastbilar och mobila maskiner – service och underhåll 2 LAALAS02
Lastbilar och mobila maskiner – verkstad och elteknik LAALAS0
Lastbilsmonterad kran GOSLAL0
Lastbilspåbyggnad – specialisering LALLAS00S
Lastbärare GODLAS0
Lasthantering och passagerarsäkerhet FARLAS0
Lastmaskiner och truckar LASLAA0
Latin – språk och kultur 1 LATLAT01
Latin – språk och kultur 2 LATLAT02
Latin – språk och kultur 3 LATLAT03
Ledarskap och organisation LEDLED0
Litteratur SVELIT0
Livsmedels- och näringskunskap 1 LIVLIV01
Livsmedels- och näringskunskap 2 LIVLIV02
Ljud och ljus TEALJU00S
Ljudproduktion 1 LJULJU01
Ljudproduktion 2 LJULJU02
Ljudproduktionsteknik EVELJD0
Ljus- och bildproduktionsteknik EVELJS0
Logi RECLOG0
Logistik 1 INKLOG01
Logistik 2 INKLOG02
Luftbehandling VETLUF0
Luftbehandlingsanläggningar VETLUT0
Luftbehandlingssystem VETLUE0
Luftströmning VETLUS0
Låg- och högfrekvenskretsar ELELÅG0
Lågspänningsnät ELDLÅS0
Låsinstallation LAOLAS0
Låsteknik LAOLAT0
Lärande och utveckling PEDLÄR0
Lättbyggnadsteknik PLTLÄT0
Manus för film och tv FILMAN0
Marina elektroniksystem MAYMAR0
Marinelektronik 1 MAIMAR01
Marinelektronik 2 MAIMAR02
Marinelektronik 3 MAIMAR03
Marinmotor – introduktion MANMAR0
Marken och växternas biologi BIGMAN0
Marknadsföring FÖRMAD0
Marknadsföring och försäljning RESMAS0
Maskinbefäl MAKMAS0
Maskinell godshantering GODMAL0
Maskintjänst 1 MAKMAS01
Maskintjänst 2 MAKMAS02
Massage 1 MAAMAA01
Massage 2 MAAMAA02
Mat och butik – specialisering MAOMAT00S
Mat och butik 1 MAOMAT01
Mat och butik 2 MAOMAT02
Mat och dryck i kombination MACMAT0
Matematik – specialisering MATMAT00S
Matematik 1a MATMAT01a
Matematik 1b MATMAT01b
Matematik 1c MATMAT01c
Matematik 2a MATMAT02a
Matematik 2b MATMAT02b
Matematik 2c MATMAT02c
Matematik 3b MATMAT03b
Matematik 3c MATMAT03c
Matematik 4 MATMAT04
Matematik 5 MATMAT05
Material HVKMAT0
Material och miljö HVKMAE0
Materialkunskap 1 MAEMAT01
Materialkunskap 2 MAEMAT02
Materiallära – flyg UNDMAT0
Materialteknik KORMAT3
Matlagning – specialisering MALMAL00S
Matlagning 1 MALMAL01
Matlagning 2 MALMAL02
Matlagning 3 MALMAL03
Matlagning 4 MALMAL04
Matsalshantverk SERMAF0
Medicin 1 MEDMED01
Medicin 2 MEDMED02
Medieproduktion 1 MEPMEI01
Medieproduktion 2 MEPMEI02
Medier, samhälle och kommunikation 1 MERMEE01
Medier, samhälle och kommunikation 2 MERMEE02
Mekanik och hållfasthetslära KORMEK3
Mekatronik 1 MEKMEK01
Mekatronik 2 MEKMEK02
Mental träning HALMEN0
Mikrodatortillämpningar ELEMIK0
Miljö HVKMIL0
Miljö- och energikunskap HÅLMIJ0
Miljöcertifierade hus SAHMIL3
Miljöer och utrustning för fordonstest FOOMIL0
Mjukvarudesign MJKMJU3
Mobila applikationer MOIMOB3
Mobila maskiner – hydraulsystem MOLMOI0
Mobila maskiner – kraftöverföring MOLMOB0
Mobila maskiner – system- och diagnosteknik 1 MOLMOB01
Mobila maskiner – system- och diagnosteknik 2 MOLMOB02
Modern nutida dans 1a DAKMOD31a
Modern nutida dans 1b DAKMOD31b
Modern nutida dans 2 DAKMOD32
Modern nutida dans 3 DAKMOD33
Moderna språk 1 MODXXX01
Moderna språk 2 MODXXX02
Moderna språk 3 MODXXX03
Moderna språk 4 MODXXX04
Moderna språk 5 MODXXX05
Moderna språk 6 MODXXX06
Moderna språk 7 MODXXX07
Modersmål – aktiv tvåspråkighet MOEMOD0
Modersmål 1 MOEXXX01
Modersmål 2 MOEXXX02
Motor- och röjmotorsåg 1 MOTMOT01
Motor- och röjmotorsåg 2 MOTMOT02
Motorelektronik 1 MAIMOT01
Motorelektronik 2 MAIMOT02
Multimediasystem DAOMUL0
Mur- och putsverk 1 – grundmurar MURMUR01
Mur- och putsverk 2 – murverk MURMUR02
Mur- och putsverk 3 – puts MURMUR03
Musik MUSMUS0
Musik för yrkesdansare MUSMUK0
Musikimprovisation MUSMUI0
Musikproduktion 1 MUSMUS01
Musikproduktion 2 MUSMUS02
Måleri – dekorationstekniker MARMAE0
Måleri – äldre måleritekniker MARMAR0
Måleri 1 MARMAL01
Måleri 2 MARMAL02
Måleri 3 MARMAL03
Måleri 4 MARMAL04
Måleri 5 MARMAL05
Måleriprocessen MARMAL0
Mångbruk av skog SKOMÅN0
Människan i industrin 1 MÄIMÄN01
Människan i industrin 2 MÄIMÄN02
Människans språk 1 MÄKMÄK01
Människans språk 2 MÄKMÄK02
Människans säkerhet MÄSMÄN0
Människors miljöer PEDMÄI0
Mänskliga faktorer YRKMAN0
Mät- och reglerteknik MÄTMÄT0
Mät- och styrteknik MÄTMÄO0
Mönsterkonstruktion 1 MNUMON01
Mönsterkonstruktion 2 MNUMON02
Natur- och landskapsvård NATNAT0
Naturbruk NAUNAU0
Naturguidning 1 NAGNAT01
Naturguidning 2 NAGNAT02
Naturkunskap 1a1 NAKNAK01a1
Naturkunskap 1a2 NAKNAK01a2
Naturkunskap 1b NAKNAK01b
Naturkunskap 2 NAKNAK02
Naturturism 1 NAMNAT01
Naturturism 2 NAMNAT02
Naturturism 3 NAMNAT03
Naturvetenskaplig specialisering NAVNAT00S
Naturvetenskaplig spets NAENAT30S
Nyinstallation MANNYI0
Nät- och transformatorstationer ELDNÄT0
Näthandel 1 NÄTNÄT01
Näthandel 2 NÄTNÄT02
Nätunderhållsarbete i stadsnät ELDNÄU0
Nätunderhållsarbete i vindkraftnät ELDNÄN0
Nätunderhållsarbete på luftledningsnät 0,4–24kV ELDNÄD0
Nätverks- och kommunikationstjänster INANAT3
Nätverksadministration NAINAV0
Nätverkssäkerhet NAINAE0
Nätverksteknik NAINAR0
Nätverksteknologier NAINAK0
Odling av djurfoder VAOODL0
Odling i växthus – specialisering ODIODI00S
Odling i växthus 1 ODIODL01
Odling i växthus 2 ODIODL02
Omvårdnad 1 OMVOMV01
Omvårdnad 2 OMVOMV02
Original, reproduktion och prepress GRAGRR0
Palliativ vård SJULIN0
Pas de deux/partnering DAGPAS3
Passersystem LARPAS0
Pedagogiska teorier och praktiker PEDPED0
Pedagogiskt arbete PEGPEA0
Pedagogiskt ledarskap PEDPEG0
Personaladministration ADMPER0
Personbilar – basteknik SEOPEB0
Personbilar – chassi och bromsar REPPEO0
Personbilar – förbränningsmotorer REPPER0
Personbilar – kraftöverföring REPPES0
Personbilar – service och underhåll 1 SEOPER01
Personbilar – service och underhåll 2 SEOPER02
Personbilar – system- och diagnosteknik 1 REPPER01
Personbilar – system- och diagnosteknik 2 REPPER02
Personbilar – verkstad och elteknik SEOPER0
Personlig försäljning 1 FÖSPER01
Personlig försäljning 2 FÖSPER02
Personlig försäljning 3 FÖSPER03
Persontrafik – vux PESPER1
Persontrafik 1a PESPER01a
Persontrafik 1b PESPER01b
Persontransporter – specialisering PESPER00S
Pistmaskiner och utrustning SNOPIM0
Pistmaskinkörning SNOPIS0
Planering före byggstart BYPPLA0
Plast- och lamineringsteknik FRDPLA0
Plocklagerhantering LAGPLO0
Plåtslageri – grunder PLÅPLÅ0
Plåtslageri – svetstekniker PLTPLT0
Plåtslageriprocessen PLÅPLS0
Politik och hållbar utveckling HÅLPOL0
Praktisk ellära ELLPRA0
Praktisk marknadsföring 1 HANPRA01
Praktisk marknadsföring 2 HANPRA02
Praktisk marknadsföring 3 HANPRA03
Privatjuridik JURPRI0
Processdatorsystem PROPRO0
Processmätteknik 1 PROPRC01
Processmätteknik 2 PROPRC02
Processreglering PROPRE0
Processteknik – energi 1 PRCPRO31
Processteknik – energi 2 PRCPRO32
Processteknik – kemi 1 PREKEM31
Processteknik – kemi 2 PREKEM32
Produktionsfilosofi 1 PRIPRO31
Produktionsfilosofi 2 PRIPRO32
Produktionsflöden LACPRD0
Produktionskunskap 1 PRDPRO01
Produktionskunskap 2 PRDPRO02
Produktionsutrustning 1 PRUPRD01S
Produktionsutrustning 2 PRUPRD02S
Produktionsutrustning 3 PRUPRD03S
Produktionsutrustning 4 PRUPRD04
Produktionsutveckling 1 PRNPRO31
Produktionsutveckling 2 PRNPRO32
Produktutveckling 1 PRKPRK01
Produktutveckling 2 PRKPRK02
Programhantering INFPRG0
Programmerbara datorsystem – spårfordon DAYPRO0
Programmerbara styrsystem MÄTPRR0
Programmering 1 PRRPRR01
Programmering 2 PRRPRR02
Programmering 3 PRRPRR33
Projektering el 1 TEYPRO31
Projektering el 2 TEYPRO32
Projektering VVS 1 TESPRO31
Projektering VVS 2 TESPRO32
Provning och kontrollarbete ELKPRV0
Psykiatri 1 PSYPSY01
Psykiatri 2 PSYPSK02
Psykologi 1 PSKPSY01
Psykologi 2a PSKPSY02a
Psykologi 2b PSKPSY02b
Radiokommunikation till sjöss DACRAD0
Radiologiska utrustningar MEIRAD0
Radioproduktion LJURAD0
Reception 1 RECREC01
Reception 2 RECREC02
Reception 3 RECREC03
Receptions- och konferensservice ADMREC0
Redovisning 1 FÖRRED01
Redovisning 2 FÖRRED02
Regi TEAREG0
Religionskunskap – specialisering RELREL0
Religionskunskap 1 RELREL01
Religionskunskap 2 RELREL02
Renen och dess naturmiljö 1 RENREN01
Renen och dess naturmiljö 2 RENREN02
Renen och rennäringen 1 RENREE01
Renen och rennäringen 2 RENREE02
Rening av förorenat vatten VATREN0
Reparation av snöfordon SNOREP0
Reparation av snöskoter SNOREE0
Repertoar DANREE0
Repertoar för yrkesdansare DAGREP3
Reseproduktion och försäljning RESRES0
Reservkraft KRARER0
Resmål och resvägar RESREM0
Retorik SVERET0
Ridning 1 RINRID01
Ridning 2 RINRID02
Ridning för ridlärare RINRIN0
Ridning och körning RINRID0
Riktbänkssystem KARRIK0
Riktningsteknik – introduktion KARRIT0
Rit- och mätningsteknik BYPRIT0
Robotteknik INRROB0
Rums- och konferensbokning KONRUM0
Rytmik MUSRYT0
Räddningsmedicin HAORAD0
Räddningsmedicin SJURÄD0
Rätten och samhället JURRÄT0
Rättspsykiatri RATRAT0
Rörsvets 1 SAARÖR01S
Rörsvets 2 SAARÖR02S
Röst TEARÖS0
Samernas kultur och historia SAESAM0
Samhällskunskap 1a1 SAMSAM01a1
Samhällskunskap 1a2 SAMSAM01a2
Samhällskunskap 1b SAMSAM01b
Samhällskunskap 2 SAMSAM02
Samhällskunskap 3 SAMSAM03
Samisk hantverkskultur SAISAM0
Samisk mat och matkultur SASSAM0
Samiskt hantverk 1 SAISAM01S
Samiskt hantverk 2 SAISAM02S
Samiskt hantverk 3 SAISAM03S
Samiskt hantverk 4 SAISAM04
Samiskt hantverk 5 SAISAM05
Sammanfogning SAASAA0
Samtida kulturuttryck KOSSAT0
Sanitetsteknik 1 VVISAN01
Sanitetsteknik 2 VVISAN02
Scenisk gestaltning 1 TEASCE01
Scenisk gestaltning 2 TEASCE02
Scenisk gestaltning 3 TEASCE03
Scenisk verksamhet för yrkesdansare DAGSCE3
Sceniskt karaktärsarbete TEASCI0
Sceniskt karaktärsarbete – text TEASCN0
Scenografi, mask och kostym TEASCE00S
Servering – specialisering SERSER00S
Servering 1 SERSER01
Servering 2 SERSER02
Service och bemötande 1 SEVSEV01
Service och bemötande 2 SEVSEV02
Service och reparationsarbete SUPSER0
Servicekunskap FÖSSEV0
Serviceteknik – naturbruk – specialisering SEISER00S
Serviceteknik – naturbruk 1 SEISEI01
Serviceteknik – naturbruk 2 SEISEI02
Signalteknik JÄNSIG0
Skadebesiktning och produktionsflöde KARSKA0
Skapande verksamhet PEGSKP0
Skarvnings- och sammanfogningsteknik KARSKR0
Skeppsteknik FARSKE0
Skogsbruksmaskinsteknik SKBSKO0
Skogsmaskiner – specialisering SKMSKO00S
Skogsskötsel – specialisering SKGSKG00S
Skogsskötsel 1 SKGSKO01
Skogsskötsel 2 SKGSKO02
Skrivande SVESKR0
Skärgårdsnavigation BATSKA0
Skötsel av utemiljöer SKÖSKÖ0
Skötsel av utemiljöer – specialisering SKÖSKÖ00S
Småreparationer – karosseri KARSMA0
Småreparationer – lackering LACSMA0
Småskalig skogsteknik SKMSMA0
Snöfordon – introduktion SNOSNO0
Social omsorg 1 SOASOC01
Social omsorg 2 SOASOC02
Socialpedagogik SOASOC0
Socialt arbete 1 SOCSOC01
Socialt arbete 2 SOCSOC02
Sociologi SOISOO0
Specialkoster MALSPE0
Specialpedagogik 1 SPCSPE01
Specialpedagogik 2 SPCSPE02
Specialyrken 1 HUBSPC01S
Specialyrken 2 HUBSPC02S
Specialyrken 3 HUBSPC03S
Sprinklerteknik 1 SPNSPR01
Sprinklerteknik 2 SPNSPR02
Språk specialisering – retorik 1a SPAXXX01a
Språk specialisering – retorik 1b SPAXXX01b
Språk specialisering – skrivande SPAXXX0
Spårfordon – grund SPOSPA0
Stumsvets 1 SAASTU01S
Stumsvets 2 SAASTU02S
Styckning – specialisering STCSTY00S
Styckning 1 STCSTY01
Styckning 2 STCSTY02
Styckning 3 STCSTY03
Styckning 4 STCSTY04
Städservice REGSTA0
Support och hemservice SUPSUP0
Svenska 1 SVESVE01
Svenska 2 SVESVE02
Svenska 3 SVESVE03
Svenska för döva 1 SVNSVN01
Svenska för döva 2 SVNSVN02
Svenska för döva 3 SVNSVN03
Svenska som andraspråk 1 SVASVA01
Svenska som andraspråk 2 SVASVA02
Svenska som andraspråk 3 SVASVA03
Svenskt teckenspråk – aktiv tvåspråkighet SVKSVE0
Svenskt teckenspråk 1 SVKSVK01
Svenskt teckenspråk 2 SVKSVK02
Svenskt teckenspråk för hörande 1 SVTSVT01
Svenskt teckenspråk för hörande 2 SVTSVT02
Svenskt teckenspråk för hörande 3 SVTSVT03
Svenskt teckenspråk för hörande 4 SVTSVT04
Svenskt teckenspråk för hörande 5 SVTSVT05
Svenskt teckenspråk för hörande 6 SVTSVT06
Svenskt teckenspråk för hörande 7 SVTSVT07
Svets grund SAASVT0
Systemteknik – spårfordon SYTSYS0
Systemuppbyggnad SYSSYT0
Säkerhet och miljö SJOSAE0
Sällskapsdjur 1 DJUSÄL01
Sällskapsdjur 2 DJUSÄL02
Taxitrafik PESTAX0
Teaterteori TEATEA0
Teknik – specialisering TEKTEK00S
Teknik 1 TEKTEK01
Teknik 2 TEKTEK02
Telefon- och internetservice FÖSTEL0
Teleskoplastare MOBTEL0
Terrängtransporter SKMTER0
Textil design 1 HAVTEX01
Textil design 2 HAVTEX02
Textil design 3 HAVTEX03
Textil design 4 HAVTEX04
Textil design 4 – specialisering HAVTEX04S
Textil design 5 HAVTEX05
Textil design 5 – specialisering HAVTEX05S
Textil design 6a HAVTEX06a
Textil design 6b HAVTEX06b
Textil färg och form FOMTEX0
Textkommunikation MEETET0
Tillverkningsunderlag 1 TILTIL01
Tillverkningsunderlag 2 TILTIL02
Tillämpad automationsteknik IDUTIL3
Tillämpad konstruktionsteknik KORTIL3
Tillämpad programmering TIATIL00S
Timring TRÄTIM0
Tradition och utveckling HVKTRA0
Trafikövervakning och signalsystem – spårfordon TRFTRA0
Transport och spedition INKTRP0
Trav 1 TRVTRA01
Trav 2 TRVTRA02
Truckteknik TRCTRU0
Trådlösa radiosystem ELOTRL0
Trä 1 – stommar TRÄTRK01
Trä 2 – beklädnad TRÄTRK02
Trä 3 – montage TRÄTRK03
Trädgårdsanläggning – specialisering TRDTRÄ00S
Trädgårdsanläggning 1 TRDTRÄ01
Trädgårdsanläggning 2 TRDTRÄ02
Trädgårdsmaskiner TRSTRG0
Trädgårdsodling TRRTRA0
Trädgårdsodling – grönsaker, frukt och bär TRRTRD0
Trädgårdsodling – plantskoleväxter TRRTRG0
Trädgårdsodling – specialisering TRRTRA00S
Träning av hund HUNTRN0
Tränings- och tävlingslära 1 SPETRA31
Tränings- och tävlingslära 2 SPETRA32
Tränings- och tävlingslära 3 SPETRA33
Träningslära 1 TRNTRN01
Träningslära 2 TRNTRN02
Tunga arbetsmaskiner GODTUN0
Turistbyråservice AKTTUR0
Tv-produktion FILTVP0
Tätskikt våtrum TÄTTÄT0
Underhåll – driftsäkerhet DRIUND0
Underhåll – elteknik DRIUNE0
Underhåll – hydraulik DRIUNR0
Underhåll – hydraulik och pneumatik DRIUNH0
Underhåll – lager och smörjteknik DRIUNÅ0
Underhåll – mekatronik DRIUNL0
Underhåll – pneumatik DRIUNP0
Underhåll – produktionsmekanik DRIUNO0
Underhåll – pumpteknik DRIUNU0
Underhåll – transmissioner och uppriktning DRIUNT0
Underhåll – vibrationsteknik DRIUNV0
Ungdomskulturer SOIUNG0
Utställningsdesign 1 UTSUTS01
Utställningsdesign 2 UTSUTS02
Utställningsdesign 3 UTSUTS03S
Vardagsolyckor BEVVAR0
Vatten- och miljöteknik VATVAT0
Vatten- och processkemi ENEVAE0
Vattenbruk – grunder VANVAT0
Vattenbruk – specialisering VANVAE00S
Vattenkraftstationer VAEVAN0
Vattenreningens mikrobiologi VATVAR0
Ventilationsisolering VEIVEN0
Ventilationsmontering 1 VEIVEN01
Ventilationsmontering 2 VEIVEN02
Ventilationsplåtslageri 1 VELVET01
Ventilationsplåtslageri 2 VELVET02
Ventilationsservice VEIVET0
Ventilationsteknik – injustering VETVEL0
Verkstad – spårfordon VEAVER0
Verktygs- och materialhantering VEKVEK0
Verktygskunskap PRUVEY0
Virkeslära SKGVIR0
Virkesmätning SKGVIK0
Virkestransport med skotare SKMVIE0
Visuell kommunikation VISVIS0
VVS gassvetsning rör VVIVVG0
VVS MMA-svetsning rör INVVVS0
VVS svets och lödning rör VVIVVS0
VVS TIG-svetsning rör INVVVI0
VVS-isolering TEIVVS0
VVS-teknik VVIVVT0
Våningsservice 1 VAIVAI01
Våningsservice 2 VAIVAI02
Våningsservice 3 VAIVAI03
Vård och omsorg specialisering VADVAD00S
Vård- och omsorgsarbete 1 VÅRVÅR01
Vård- och omsorgsarbete 2 VÅRVÅR02
Vårdpedagogik och handledning PEAVÅD0
Väghyvel MOBVAG0
Värdskap på resmålet AKTVAR0
Värmelära SYSVÄM0
Värmeteknik 1 VVIVAR01
Värmeteknik 2 VVIVAR02
Växtkunskap – fastighetsskötsel VÄXVÄK0
Växtkunskap 1 VÄXVÄX01
Växtkunskap 2 VÄXVÄX02
Växtodling – specialisering VAOVAT00S
Växtodling 1 VAOVAT01
Växtodling 2 VAOVAT02
Webbserverprogrammering 1 WESWEB01
Webbserverprogrammering 2 WESWEB02
Webbtjänster WESWET3
Webbutveckling 1 WEUWEB01
Webbutveckling 2 WEUWEB02
Webbutveckling 3 WEUWEB33
Yrkestrafik – vux TRAYRK1
Yrkestrafik 1a TRAYRK01a
Yrkestrafik 1b TRAYRK01b
Ytbeklädnad – grund TEIYTB0
Yttre miljö – anläggningar YTTYTT0
Yttre miljö – maskiner och verktyg YTTYTR0

Har du fler frågor? Skicka en förfrågan

Var denna artikel till hjälp?